Workshops i språk och skrivande

Jag erbjuder kortare och längre kurser i språk och skrivande för både enskilda och grupper. Skrivkurserna har olika inriktningar, som genusperspektiv och reseskildringar. Spanskakursen innefattar både tala, skriva och höra och anpassas efter önskemål.

 
 

Genusperspektiv och könsneutralt skrivande

Vilka figurerar i texten och hur skriver du om dem?

Workshopen handlar om texter ur genusperspektiv. Vi läser, skriver och analyserar texter med genusglasögonen på, och övar på att skriva könsneutrala texter.

I samarbete med ABF och Systerskapsfestivalen i Örebro höll jag en halvdagskurs om genus och skrivande-  läs hela artikeln om workshopen här.


Resor och äventyr

Hur skriver du om dina resor och äventyr?

Workshopen handlar om hur du skriver med dina sinnen, berättar med närhet och sätter din ton på texten. I samarbete med Kvinnliga Äventyrare, höll jag en workshop med tema "Skriv ditt äventyr" på ett utomhusevent.

Jag var med på en workshop med resebloggaren Sanna Rosell som arbetar professionellt med skrivande på olika sätt. Hon pratade mycket om olika texters syfte och målgrupp, att en text beskriver författarens upplevelser och inte alltid överensstämmer med den faktiska verkligheten. Flera intressanta diskussionsfrågor kom upp. - Linnea Lanclin
IG_Colombia.png

bt120718-ca-sanna4.jpg

Spanska språket

Vill du lära dig ett av världens största språk?

Gå en kurs i spanska och lär dig grunderna i tal, skrift och hörförståelse. Vi lär oss språket med roliga hjälpmedel som nyheter, film, sociala medier och tidningar. Jag har lett språkkurser för äldre och undervisat på gymnasienivå och anpassar nivån efter dina behov.